Ukrainska konstnären Viktoriia Tofan tar sig an trygghetsfrågor i Örebro: Konstnärsresidens under OpenArt 2024

Konstnären Viktoriia Tofan medverkar i årets upplaga av OpenArt genom ett 30 dagar långt konstnärsresidens. I residenset undersöks det offentliga rummet och trygghetsfrågor genom konsten.

En kvinna står i sin konstnärsateljé. Hon kollar bort från kameran och verkar upptagen med något som ligger på ett skrivbord.

Foto: Jerzy Wypych

Under sommaren kommer en av de deltagande konstnärerna i OpenArt att genomföra ett konstnärsresidens som en del av EU-projektet Magic Carpets. Ukrainska Viktoriia Tofan är verksam i Wroclaw, Polen och kommer under en månads tid, mellan 15 juni och 19 juli, att arbeta med Örebro som bas i sitt konstnärskap. Hon är en audiovisuell konstnär och hennes fokus för residenset är att utforska Örebro utifrån frågor om trygghet och platsers betydelse. I det förarbete som sker inför hennes residens bjuder hon in örebroare att redan nu vara med och bidra till hennes undersökning genom en digital enkät.

Viktoriia Tofan vill lära känna Örebro stad och se hur landskapet har förändrats och vilka platser som är viktiga för örebroarna. Kanske finns det platser som inte längre existerar och har försvunnit från stadskartan, men som fortfarande lever i lokalbefolkningens minne. Viktoriia är också intresserad av vad som upplevs som en säker plats och om sådana platser finns.

Tryck här för att delta i enkäten (enkäten är på engelska)

Fakta:
Residensnätverket Magic Carpets avser att erbjuda konstnärligt arbete utifrån socialt engagemang och transdisciplinära konstfält för att utforska och skapa tillsammans med civilsamhället. Magic Carpets förenar 16 kulturorganisationer inom EU och kandidatländer, som Ukraina och Georgien. Projektet är delfinansierat genom EU-programmet Creative Europe och erbjuder ett storskaligt nätverk för samarbete mellan europeiska och lokala oetablerade konstnärer och curatorer.

Senast uppdaterad:

Publicerad: