Gå till innehåll

Malin Tivenius

I en park syns en brunmålad husstruktur. Det finns en dörr på kortsidan som står halvt öppen.

Foto: Sofie Isaksson

I anslutning till sjukhusens bårhus finns ett rum där anhöriga kan ta farväl av personer som gått bort. Ofta finns även ett väntrum. Sjukhus är känsliga miljöer där det finns en genomtänkt plan för konsten som beställts och skapats särskilt för platsen. För Tivenius var det en nyfikenhet på förutsättningarna för konsten i dessa miljöer som fick henne att börja arbeta med verket. I pandemin har det varit svårt för att träffa sjuka, ta
avsked och hålla begravningar. Vårt system för att underlätta förlust har satts ur spel. Tivenius flyttbara skulptur består av ett väntrum och ett avskedsrum
där besökaren kan skänka en tanke till någon som inte längre finns i livet.

I en park synstvå brunmålade husstrukturer. Det finns en dörr på kortsidan som står halvt öppen.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se