Gå till innehåll

Veronika Geiger, 1987, Danmark

På en grusyta i en park framför en fontän står en skulptur bestående av ett tiotal mindre stenblock i ojämna fyrkantiga former. Stenblocken står ställda tätt ihop i en grupp. Några av blocken har lite mossa på översidan. På sidorna av några av stenblocken finns mönster bestående av raka uthuggna rader i olika storlekar.

Foto: Magnus Westerborn

Landart var en stark gren i samtidskonsten under senare delen av 60-talet och något drygt decennium därpå. Jordkonst som den kom att kallas i Sverige tog intryck av framstående namn som amerikanen Robert Smithson. Jordkonsten var en rörelse bort från galleriets vita rum för ett möte med tid, historia, landskap och ursprung. I det spelar geologi och sediment viktiga beståndsdelar som symboler för tidsfaktorn här på jorden. Landskapet och jordklotets själva yta är ständigt utsatt för erosion och påverkan av olika slag. I bergarterna finns jordens historia inskriven och de krafter som format och formar den fortfarande.

Veronika Geiger är en samtida jordkonstnär i sitt intresse för geologiska processer, sediment och de historier som finns inskrivna i landskapet. Hon söker sig gärna till extrema platser där de olika geologiska processerna syns som tydliga förändringar. Här i Örebro har hon sökt sig till stenbrotten i Glanshammar utanför staden där man länge brutit marmor. Det finns i bergarterna en ”tyngd” av tid och process som hon undersöker och genom sin konstnärliga process på olika sätt försöker upphäva eller extrapolera. I bergarterna finns tillblivelseprocesserna frusna och genom att på olika sätt bearbeta materialet når hon uttryck som på en gång är estetiska och redovisande.

I sitt verk i Slottsparken har hon format en cirkulär mötesplats vars konstruktion består av tre stadier av bearbetning av marmorn, en sorts tidlös lägereld som funnits i människans närhet så länge vi varit människor och sociala varelser.

I hennes skulpturala verk kan vi slå oss ned och möta andra. På så sätt sammanstrålar vår egen tid med en geologisk, med arbetets tid och den som ryms i historier vi själva bär med oss som förmedlats av andra.
Veronika Geigers verk på OpenArt blir till ett slags tidslins, till ett möjligt möte mellan en enorm tidsaxel av miljontals år och vår egen utmätta. Här finns möjligheten till insikter om både det som handlar om oss själva och vad vi gör med våra liv, och hur jordklotet snurrar på oavsett hur mycket vi agerar eller inte för att rädda vår plats i evigheten.

Text: Stefan Nilson

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se