Gå till innehåll

Robert Söderqvist

På ån flyter konstverket, en tavla i olika block och färger med ditsatta tredimensionella träd, hus och en badstege som går ner i vattnet.

Foto: Sofie Isaksson

På Svartåns strömmande vatten får staden nya dimensioner. Ovan ytan svävar ett landskap som för blicken långt bort i fjärran. Tredimensionella objekt poängterar markanta nivåskillnader. Söderqvist söker sina motiv i naturen och i byggda miljöer. Han fångar linjer och låter omsorgsfullt landskapens djup träda fram på målningens plana yta. Söderqvist arbetar nydanande, i landskapsmåleriets månghundraåriga tradition. Konstverket i Örebro mäter mäktiga 8 x 12 meter. Om motivet är typiskt romantiskt, vilar i betraktarens öga och upplevelse.

På ån flyter konstverket, en tavla i olika block och färger med ditsatta tredimensionella träd, hus och en badstege som går ner i vattnet.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se