Gå till innehåll

Mike Inglis, 1966, Skottland

AniAra, 2012, Sverige

Foto: Sofie Isaksson

Foto: Sofie Isaksson

Foto: Sofie Isaksson

Genom en rad fågelholkar längs Södra Strandgatan är det som om fåglar tar till orda. De talar om ornitologen som både ger dem namn och beskriver hur de lever. Nu gör fåglarna ett skarpt uttalande: ”Sanningen är att ornitologen inte har en aning om hur det är att kunna breda ut sina vingar och flyga. Vad ornitologen behöver veta är att när vi är fria är vi kreativa, när vi är kreativa blir vi fria.”

”Precis som alla fåglar på himlen”, lägger konstnärsgruppen till och syftar på sig själv. Verket är skapat av deltagare i kulturrummet AniAra i Hallsberg tillsammans med Mike Inglis. I AniAra kan alla, oavsett funktionsvariation, vara med och genom kreativt arbete stärka självkänsla och självförtroende.

Konstverk: We Are The Birds

Konstnär: Mike Inglis & AniAra

Nummer på kartan: 22

Material: Trä och färg

Placering: Södra Strandgatan

Konstverkets position på karta

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se