Gå till innehåll

Maria José Arjona, 1973, Colombia

I ett mörkt kyrkorum visas en projektion på en mindre bioduk. Framför sitter en kvinna på en stol och ser på bioduken. På duken syns ett mörkt rum med många svarta föremål utspridda på golvet. I bakgrunden av rummet syns en orangegul ljusöppning.

Foto: Sofie Isaksson

Hon har arbetat tillsammans med Marina Abramovic. Maria Arjona är performance-konstnär och använder sin kropp som medium. När andra konstnärer spänner upp sin canvasduk på ram är det kroppen hon tänjer genom rum och tid. Precis som Abramovic utsätter hon sin kropp för i tiden utdragna sekvenser av framföranden. Som hos alla kroppskonstnärer är hon själv det medium genom vilket hon kommunicerar. Ibland handlar det om att späka sig, tänja på kroppen och pröva den egna uthålligheten. Det kan stundtals se ut som stränga munkritualer i klostermiljö.

Här på OpenArt visar hon en performance i videoform, ”All The Others In Me”. Den utgår från hur olika kulturer ser på kvinnokroppen. Genom att fläta samman dem överbryggar hon ett onödigt missförstånd: Vi finns alla i varandra, det finns inget avstånd.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se