Gå till innehåll

SAM3

1980, Spanien

En stor installation bestående av en mycket stor kub med ljusgrå glansig yta står på en öppen yta framför en å. Kuben har en svart dörröppning i vänstra hörnet på en av väggarna. Dörren är öppen och en kvinna står innanför och kollar inuti skulpturen. Insidan är svart och har vita illustrationer på väggen.

Foto: Sofie Isaksson

På två gråa väggar med syns ett stort antal enkla illustrationer av tunna vita linjer. De föreställer människofigurer, kroppsdelar och upprepande former ritade i profil med runda former.

Foto: Sofie Isaksson

Ett sätt för konsten att rymma från galleriets vita isolerade värld har varit att inta det offentliga rummet. Det är en global rörelse. Stadsbebyggelsens mera ”otänkta” ytor har blivit lysande gallerier för konstupplevelser. En tom brandvägg är en utmaning!

SAM3 är en spansk konstnär som praktiserat detta i form av muralmålningar, inte bara i sitt hemland Spanien, utan med stor spridning i urbana miljöer i många länder och nu även här i Örebro.

En hel del muralmålningar har kommit till under OpenArts historia. Gemensamt för dem alla är att de med ett lättillgängligt bildspråk öppnar för så många olika berättelser. Det gör även SAM3:s bidrag. Hans bildvärld kan beskrivas som arkaisk, ursprunglig, med ett bildspråk som knyter an till urgamla berättelser om människans villkor på det här klotet i universum. Hans avskalade bildspråk väcker en universell känsla.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se