Gå till innehåll

Marianne Schmidt

På en gräsmatta är en fot placerad. Foten är uppbyggd av metallbehållare som är fyllda med sten. I bakgrunden av foten syns en gata, hus och himmel.

Foto: Sofie Isaksson

Efter en omfattande minnesförlust förlorade Schmidt stora delar av sitt förflutna och därigenom också sin framtid. Genom att undersöka förhållandet mellan tiden, minnet och identiteten kan hon i viss mån återskapa sig själv och den värld hon lever i.

”Min fot tränger ner i och växer upp ur marken, rotar sig och därigenom även mig. Trots minnesförlustens identitetslöshet och autismens utanförskap kan jag ta fysisk plats i en för mig obegriplig värld. Jag lämnar ett avtryck av rätten att vara, för oavsett vem jag är och en gång var, vet jag att jag finns.”

Bilden visar utomhus, en gräsmatta, på gräsmatten är behållare av metall placerade, i behållarna ligger det stenar. Behållarna bildar tillsammans ett mönster som gestaltar överdelen av en fot, med fem stycken tår.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se