Gå till innehåll

Yukako Ando, 1972, Japan

Denna installation är inspirerad av en refug, en trafik-ö. Den är utlämnad från det dagliga trafiksystemet och existerar som ett objekt i sig självt, som en enskild ö placerad i Svartån omkring slottet.

På ön har vardagliga föremål som till exempel en solstol, en cykel och en väska placerats. Situationen ger intrycket av att någon är där och vilar, men har lämnat platsen för en kort stund.

I vardagen, är en refug avsedd för att användas av de gående som korsar gatan. Gångtrafikanterna måste flytta på sig hastigt efter trafikens anvisningar. Jag har skapat en refug som är befriad från vardagens regler, tänkt att väcka till reflektion över vår livsstil i staden.

"Traffic Island" är ett lekfullt projekt som ställer frågor om förhållandet mellan det offentliga och privata utrymmet, fritid och arbetstid, vila och rörelse samt verklighet och drömmar. Projektet tolkar även vårt vardagliga liv på ett annorlunda sätt, i ett försök att skapa ett nytt perspektiv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se