Gå till innehåll

Mattias Bäcklin

Foto: Sofie Isaksson

Trä och träd, trä som material, träd som motiv, träd som symbol. Trä är centralt i Bäcklins bildvärld vars rötter får näring ur det självupplevda, mytologi, natur och civilisation, tillblivelse och förfall, liv och död.
Bäcklin ser konstverket som en sorts tidsmaskin och minnesmärke över mänskligheten. Betraktaren förflyttas till en framtid utan människan där vi kan
betrakta vår samtid från ett nytt perspektiv och trots allt känna lite ödmjukhet inför vad vi lyckats åstadkomma. Han inspireras av traditionellt svenskt träsnideri, som till exempel Döderhultaren, och av den japanska konstformen kintsugi där man förgyller föremålen man lagar. Bäcklin kopplar även samman sitt uttryck med sin bakgrund i hiphopen där det är vanligt att med enkla medel göra direkta avtryck i det offentliga rummet.

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se