Ytterligare tre konstnärer klara till OpenArt 2024

Två lokala konstnärer och en internationell konstnär är nu klara till OpenArt 2024. Tillsammans utgör de konstnärerna som blivit utvalda för konstnärsresidens i Örebro genom nätverket MagiC Carpets, ett projekt delfinansierat av EU.

Inom nätverket föreslår 16 kulturorganisationer konstnärer för varandra. Genom organisationen Trempo i Nantes, Frankrike kommer Line Bourdoiseau till OpenArt för ett residens på 30 dagar. Bourdoiseau aktiverar staden genom storskaliga interaktiva installationer med modulära skulpturer. Besökare kan flytta skulpturerna för att skapa nya utrymmen och skulpturer. För Bourdoiseau är hennes konst en social upplevelse med delaktighet i fokus. Skulpturerna är skapade av återvunna material. Som ett stadens plockepinn. Bourdoiseau kommer även att jobba tillsammans med en utvald grupp andraårselever från Örebro konstskola.

- Skulpturerna är inte "heliga", jag ser inga problem med att de försämras, modifieras eller ens tas bort, säger Line Bourdoiseau.

Tillsammans med Line Bourdoiseau har också två lokala konstnärer valts ut, Victor Jakobsson, alias Kenne-Diss, och Karolina Oxelväg.

Victor Jakobsson är utbildad vid Kävesta folkhögskola och Högskolan för konsthantverk och design i Göteborg. Texten och ordet är återkommande i Jakobssons naivistiska och interaktiva konst. Det finns en blandning av humor och allvar, det visuella språket väcker känslor, känns nära och personligt, lättsamt och tungt. Jakobssons konstnärskap är ett brett utforskande av material, men till OpenArt kommer han att fokusera på träskulpturer och text.

Karolina Oxelväg är utbildad vid Örebro konstskola och Kungliga konsthögskolan. Redan 2019 deltog Oxelväg på OpenArt, men då som en av medlemmarna i konstnärskollektivet Styrelsen för stor konst. Nu deltar hon som solokonstnär.

- Mina installationer är platsspecifika och ingången till platsen, både fysiskt och mentalt blir viktiga. Det inre och yttre samspelar i verken som blir en bubbla där jag och betraktaren kan reflektera över varför saker är som de är. Just nu består bubblan av miljontals plastpartiklar som till varje pris måste hållas borta från våra vatten, säger Karolina Oxelväg.

Klimatfrågan är ett återkommande utforskande i hennes installationer där den maximalistiska estetiken får ge uttryck för vår inverkan på haven och konsumtion av plast. Genom Oxelvägs installationer lyfts material som besökare känner igen från vardagen, som i nya uttryck öppnar upp för diskussioner om vår samtid. Ett antal deltagande workshops kommer genomföras under residensperioden med plast som utgångspunkt.

De tre residenskonstnärerna har fått i uppdrag att skapa platsspecifika konstverk för utvalda delar av stadskärnan i Örebro. Konstnärerna är på plats i OpenArts verkstad under augusti och september för att ta fram nya konstverk som ska presenteras i staden i juni 2024.

Under samma period är också konstnären Mike Inglis på plats på OpenArt genom Region Örebro läns program för residenskonstnärer.

Kontaktperson

Felicia Bjärmark Esbjörnsson

Kommunikatör, Curator och projektledare för MagiC Carpets, OpenArt

felicia.bjarmark.esbjornsson@orebro.se

019214698

OpenArt är en del av MagiC Carpets 2022-2025, ett projekt delfinansierat av EU. Line Bourdoiseaus medverkan möjliggörs också med medel från IASPIS, Konstnärsnämndens internationella program för bild och form.

MagiC Carpets-plattformen förenar 16 europeiska kulturorganisationer som skapar möjligheter för konstnärer att genomföra residens i andra länder och i det egna landet.

Läs mer på: www.openart.se/magic-carpets

Senast uppdaterad:

Publicerad: