Gå till innehåll

Edgar Orlaineta, 1972, Mexico

Inomhus på ett golv står ett tre vånings fruktfat i vitt hårt trådformat. Bredvid fatet sitter två sättliknande formar utan ben i samma vita format. Både på sätena och i fatet ligger lime och apelsiner.

Mitt arbete fokuserar på de små detaljerna i vardagen genom att ta föremål och idéer och omvandla dem till skulpturformer. Jag inspireras av modernistisk design, arkitektur, historisk och kulturell symbolism. Jag omformar föremålen till hybridformer där de modernistiska idealen och de kulturella perspektiven kolliderar.

I mitt arbete undersöker jag de modernistiska ideal som hyllar både motivet och formen i dess konst och design. Där motsägande ideologier tvingas på verket genom ett visst arv inom ett större historiskt och kulturellt sammanhang.

Jag försöker närma mig objekten i turordning på ett analytiskt sätt, genom att peka på de historiska motsägelser som reflekteras i dem.

På så sätt når jag till formella och konceptuella slutsatser som både hyllar och kritiserar innehållet.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se