Gå till innehåll

DISORDER

Karin Andersson, Johanna Bratel

En rosa skylt uppsatt på en svart lyktstolpe. På skylten står det HEJ i en pratbubbla och under står det LÅTSAS ATT DU BOR PRECIS HÄR! SÄG HEJ TILL MÄNNISKOR DU MÖTER SOM OM DOM VORE DINA GRANNAR.

Var och hur människor rör sig påverkar bilden de har av sin stad. Vi har ofta helt olika upplevelser av, och alltså mentala kartor över, samma stad, beroende på var vi bor, jobbar, vad vi har för intressen. Installationen DIS/ORIENTATION består av affischer utformade för och uppsatta i Örebros stadsrum. De bär på uppmaningar som vill få Örebroborna att upptäcka nya platser, uppleva sin stad på nya sätt och uppmana till reflektion över det offentliga rummet. Affischerna bär på uppmaningar som att gå rakt fram i 20 minuter, att gå till närmaste gräsmatta, lägga sig ner och titta på himlen eller fråga en främling om deras favoritplats i staden – och sedan gå dit. Uppmaningar utmanar vanans makt och ifrågasätter samtidigt rådande konventioner om vilka aktiviteter som är tillåtna i det offentliga rummet på ett lekfullt sätt – affischerna blir som spelkort som leder den nyfikne till oväntade platser.

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se