Gå till innehåll

Stephan Groß, 1979, Tyskland

För många människor är torget en form, ett avgränsat område och en befolkad plats.

Torget representerar de fyra väderstrecken och är således en möjlighet att orientera sig på platsen, den blir ett koordinatsystem. På denna symmetriska yta vill jag iscensätta en visuell metafor, en lokalisering och ett anslag av rum och rymd.

Den typografiska installationen här innebär att det svenska adverbet visas i de fyra riktningarna på kuben. Typsnittet är noga utvalt med tanke på särskilda överlappningar och mellanrum. Den avbildade phantasmen genomgår en lyrisk refraktion. En symmetri framträder mellan den inre mekaniken av objektet och den sociala dynamiken i platsen uppstår - ett fenomen av interaktion.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se