Gå till innehåll

Neringa Naujokaite, 1966, Litauen/Tyskland

I ett mörkt rum står sex olika projektordukar som spelar upp olika svart vita bilder på människor. Tre av projektdukarna hänger i taket och tre står på golvet.

Ljudmaterialet för installationen har spelats in från radio. På olika telejourer för teman som barnlöshet, fettsugning, självskadebeteende och karriärkvinnan, ringer lyssnare och berättar sina personliga erfarenheter. Det inspirerade mig till videoinstallation.

Mina installationer är video- eller bildspelsprojektioner som visas på delade skärmar i kombination med uppläst text, objekt eller ljud. Jag delar upp ytan på mina projiceringar i ränder eller rutor, för att bryta utställningsrummet i olika skikt. Det genomgående ämnet i min konstnärliga praktik är dialogen mellan den sociala miljön och individerna som agerar i det. Jag intresserar mig för vardagliga problem, friktioner, längtan eller banaliteter. Jag observerar hur människor interagerar med sin omgivning och söker efter typiska, universella mönster. I några av mina verk använder jag anonymt material från massmedia som till exempel telefonjourer från radio och internetforum, för att försöka återupptäcka privata bilder som sprids offentligt. I andra verk använder jag mina egna intervjuer.

Min avsikt är att lyfta fram utväxlingen mellan individ och allmänhet. Jag försöker att dokumentera verkligheten genom personliga, fragmenterade porträttbilder, vilket kan ses som ett genomgående uttryck.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se