Gå till innehåll

Statistism: lösning på en orättvis konstvärld

Styrelsen för stor konst

Aurora Bergmark, 1990, Sverige

Felicia Bjärmark Esbjörnsson, 1991, Sverige

Senja Salander Lindh, 1990, Sverige

Karolina Oxelväg, 1989, Sverige

På stenplattorna i en park står en svartvit byggnad som påminner om en kiosk uppställd. Under ett uppfällt tak bakom några fönster sitter foton med text under uppsatta på en röd bakgrund. Under står texten "STYRELSEN FÖR STOR KONST" skrivet mycket stort. Fotografierna föreställer fyra kvinnor iklädda kostym hållandes någon slags dokument.

Bildkonsten har många olika bestämningar i samhället. De vanligaste är estetiskt eller ekonomiskt perspektiv. Den här kaxiga kvartetten kvinnliga konstnärer kallar sig Styrelsen och är alla fyra ordföranden i föreningen. Deras bidrag till årets OpenArt är vad de själva kallar ”statistism”, alltså att statistiskt synliggöra konstvärlden på olika sätt.

Styrelsen som konstnärsgrupp arbetar med performance, text och installation. Alla tre delarna finns med i deras verk här i Örebro. De arbetar med elitism, feminism och normer inom konst- och kulturvärlden. Gruppens medlemmar betraktar sig som feminister men anser sig inte kunna säga att Styrelsen som sådan är det.

Mycket handlar om att belysa och söka förändra de patriarkala strukturerna inom konstvärlden - cementerade sedan århundranden. Nya perspektiv inom historieskrivningen påskyndar dock en nödvändig förändring av konstvärlden och dess villkor.

Även om det är fler kvinnor än män som är konstnärer i Sverige i dag är det ändå männen som fortfarande har det största inflytandet, vilket påverkar förändringstakten.

Styrelsen anser inte att konstvärlden är i framkant av den utveckling som samhället i stort genomgår. Deras bidrag till årets OpenArt är att på olika sätt visualisera förhållanden som ingår i deras kritiska diskurs.

I kanten av Henry Allards park står huvudkvarteret som undersökningen utgår ifrån och riktar sig till dig som besökare av utställningen. Kiosken är centrum för insamlingen av det statistiska material som senare kommer att redovisas. Det ska ske på samma sätt som du kan se i konkreta visualiseringar av statistiska diagram i stadsrummet kring några av Styrelsens hjärtefrågor: Är din bransch orättvis? Hur ser fördelningen av manlig respektive kvinnlig representation ut bland konstnärer i den permanenta offentliga konsten? Värderas konst av manliga respektive kvinnliga konstnärer olika?

Styrelsen vill provocera oss med att ifrågasätta även estetiken i konsten. Är det meningsfullt att ens försöka definiera begreppet kvalitet? Styrelsen tror inte det.

Text: Stefan Nilson

På Youtube kan du se en film om konstverket.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se