Gå till innehåll

Antonio O´Connell, 1974, Mexico

Konstverket har sitt ursprung i idén om "att bygga" som en metafor för de värderingar som samhället vilar på. Alla personer bygger på sätt och vis genom sina egna handlingar och samhällen befinner sig i en process av ständig byggnation och ombyggnation eftersom de ständigt förändras. Jag tänkte på att bygga en typ av hus som omger Engelbrekt men lämnas i ett oavslutat tillstånd, likt en byggarbetsplats eller ett pågående arbete. Idén om ett "öppet hus" utgör en metafor för ett samhälle som är känt för sin öppenhet och jämställdhet men genomgår förändringar då världen utvecklas till en mer komplex plats. De värderingar som samhället en gång har byggts på kan förvrängas genom åren och ibland är det nödvändigt att gå tillbaka och reflektera över grunden. I denna installation kommer besökarna att kunna kliva upp och komma nära Engelbrekt för att reflektera över just detta.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se