Gå till innehåll

Salah Saouli

Matta som flyter till synes i luften

Den flygande mattan är ett magiskt transportmedel som gör det möjligt att lämna det välbekanta och röra sig genom tid och rum, myt och fantasi. Den står för drömmen om att flyga och är en nyckel till ”andra rum” där andra världar kan skapas. Sådana alternativa rum kan ses som en grundläggande del av mänsklig kultur då de återfinns i olika former, tider och samhällen. De kan ses som en idealbild av ett samhälle och kan sägas existera i en parallell verklighet. Saoulis konstverk öppnar för en annan tolkning av den magiska resan. Förflyttningen sker i tanken hos oss i stället för i tiden och rummet. Vi kan stanna upp, reflektera och fundera kring samtida omvandlingsprocesser i våra stadslandskap och kanske närma oss dem på andra sätt.

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se