Gå till innehåll

Salah Saouli

En röd persisk matta flyter till synes i luften mitt i ett rum och i bakgrunden är två fotografier projicerade på en vit vägg. Bilden till vänster är upptagen uppifrån och ner på husbyggnader och en väg med bilar samt andra bilden är på en blå himmel med moln.

Den flygande mattan är ett magiskt transportmedel som gör det möjligt att lämna det välbekanta och röra sig genom tid och rum, myt och fantasi. Den står för drömmen om att flyga och är en nyckel till ”andra rum” där andra världar kan skapas. Sådana alternativa rum kan ses som en grundläggande del av mänsklig kultur då de återfinns i olika former, tider och samhällen. De kan ses som en idealbild av ett samhälle och kan sägas existera i en parallell verklighet. Saoulis konstverk öppnar för en annan tolkning av den magiska resan. Förflyttningen sker i tanken hos oss i stället för i tiden och rummet. Vi kan stanna upp, reflektera och fundera kring samtida omvandlingsprocesser i våra stadslandskap och kanske närma oss dem på andra sätt.

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se