Gå till innehåll

Peter Ojstersek, 1961, Tyskland/Sverige

Under de senaste åren har mitt arbete varit centrerat kring odling. Till OpenArt presenteras projektet "Chinampa". Verket är inspirerat av Chinampas, vilka är de konstgjorda öar som Aztekerna byggde längst stränderna i grunda sjöar för jordbruksändamål. Chinampas producerade 2/3 av de grödor som Aztekerna odlade i huvudstaden Tenochtitlan och var anlagda i sjön Texcoco.

"Chinampa" består av en växthusarkitektur i form av en geodetisk dom vilken är monterad på en flotte och förankrad i Svartån som flyter genom Örebro. Domen är ett skulpturalt verk som är upplyst nattetid. Inuti domen odlas de traditionella Aztekiska grödorna majs, bönor och squash, vilka är samodlade efter en metod som kallas "Tre systrar". I domen odlas också amarant, tomater, chilipeppar, dahlior och potatis. Bevattningen till plantorna är automatiserad, elförsörjning kommer från solpaneler och batteri.

Betraktaren kan se "Chinampa" flyta på floden samtidigt som det via www.peter-ojstersek.com/chinampa går att betrakta tillväxten av grödorna från insidan. En övervakningskamera inuti domen sänder en bild till hemsidan varje timme. ”Chinampa” berör frågor kring konst, kulturhistoria, odling, teknik och övervakning.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se