Gå till innehåll

Sonja Gerdes, 1979, Tyskland

På en vit box står en svart staty i olika former.

...en nomadiserande skulptur, som inte har någon ägare.

FMS 225 är en skulptur, som friges för byteshandel av ingenjören. Människan = mixtraren som förvärvat FMS 225, har oinskränkta rättigheter att förändra FMS 225’s konstruktion och att bygga till fler idésubstrater. Angående detta finns ingen monteringsinstruktion av ingenjören.

Efter en tremånadsperiod måste mixtraren frige FMS 225 för ny byteshandel.

Den nya människan = skruvaren får genom byteshandeln även rätten till att oinskränkt förändra skulpturen.

Denna ritual skall föras vidare till ingenjörens död eller t.o.m. utöver denna. FMS 225 blir därmed ett visuellt exempel på kontinuerlig bygg-o-ändlighet.

Utdrag från manualen till FMS 225

Sonja Gerdes Örebro, 2009

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se