OpenArt summerar 2022 års utställning i siffror

OpenArt 2022 bjöd på en utställning med stor närvaro av barn och unga, tillresta och återkommande besökare. Här presenteras siffrorna från 2022 års utställning.

– Vi fick en sommar med konstverk som både störde och berörde. Under sommaren har det guidats, skapats, delats ut kartor och samtalats om konsten med Järntorget som samlingsplats. 2022 hade den skapande verksamheten utökats och breddats med möjlighet till fler uttryck och tekniker som tog till vara på den skaparglädje och kreativitet som uppstod i kontakt med konsten, säger enhetschef Elin Persson

I 2022 års utställning presenterades ett 90-tal konstverk av ca 70 konstnärer som var födda eller verksamma i ett 30-tal olika länder och sex världsdelar. Många av dessa konstverk var utvecklade specifikt för centrala Örebro, andra var inlånade.

Besökare på OpenArt

OpenArts programverksamhet gav besökarna inspirerande och fördjupande upplevelser med programpunkter och aktiviteter med konsten i fokus. Totalt erbjöds 166 guidade visningar på svenska, engelska, teckenspråk, arabiska, enkel svenska och syntolkat under sommaren med totalt 2 134 deltagare. Mötesplatsen på Järntorget med informationspunkt, försäljning och besöksvärdar hade 8 874 aktiva besökare. Minst 9 988 barn och unga aktiverades genom programverksamheten och dess pedagogiska inslag.

Örebrokompaniet gjorde tillsammans med Research One en undersökning bland våra besökare mellan 27 juni−14 augusti 2022. Den visade bland annat på att merparten var vana besökare på OpenArt där tre av fyra hade besökt OpenArt flera gånger tidigare. Nära varannan tillrest besökare hade OpenArt som sin primära besöksanledning och majoriteten av respondenterna säger att de skulle rekommendera OpenArt.

Den främsta besöksanledning var släkt och vänner, vilket visar på den stolthet som invånarna har samt vilka goda ambassadörer för OpenArt de är. 10 procent av de tillresta respondenterna hade dessutom rest hit från länderna Norge, Tyskland, Finland, Frankrike, Nederländerna, Polen, Belgien, Estland, Luxemburg, Storbritannien och USA.

OpenArt i siffror

  • I den pedagogiska verksamheten erbjöds en skaparverkstad på Järntorget där 2 798 barn och 3 154 vuxna gjort ett besök under perioden 18 juni−14 augusti.
  • OpenArts upptäckarkit med lilla konstslingan lånades ut 250 gånger.
    Workshopen Konststaden inne på Vågen Gallerian besöktes av 2 914 barn och 5 876 vuxna.
  • Åtta konstnärsledda workshops hölls under sammanlagt 19 dagar.
    23 familjevisningar anordnades med 167 besökare.
  • Pedagogiska visningar erbjöds med eller utan skapande vilket resulterade i 133 genomförda visningar för 2 764 barn.
  • OpenArts framtagna lärarhandledning, som erbjöd stöd för pedagoger att själva gå med en grupp elever i utställningen, har laddats ner 253 gånger från openart.se.

Kontaktpersoner

Martina Thorén, presskontakt OpenArt

martina.thoren@orebro.se

019-21 46 41


Elin Persson, enhetschef Örebro konstenhet

elin.persson@orebro.se

019-21 46 43

Senast uppdaterad:

Publicerad: