Gå till innehåll

Lisa Larsdotter Petersson

Två människor tittar på en busskur vars rutor är dekorerade med vinylplast. Plasten bildar ett orange mönster.

Foto: Sofie Isaksson

Ur handen kommer personligt diktade figurer och symboler, ord och texter hämtade ur praktik, teori, minne, samtid. Reflektioner över tillstånd nära eller längre bort. Ett till synes impulsivt bild-babbel med både baktanke, omtanke och något att öppet tolka. Mötte tidigt energin i berättande och fantasi och har tecknat så länge jag kan minnas genom olika material på varierade sätt.

Datorbaserad grafik har haft fokus ett tag där teckning genom digitala verktyg gett möjlighet till att skala upp och ned, upprepa, förvränga och rytmisera bild.
Titeln ”www.waive-weed-wolf” förknippar jag med olycksbådande brister i bedömningarnas spår. Konstverket är tecknad på dator, överförd till vinylfilm (via plotterteknik) och därefter applicerad på plats.

Bilden är tagen inifrån en busskur. På busskurens fönster syns vinylplast i orange och rött som bildar ett mönster. Mönstret består av djur, vargar.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se