Gå till innehåll

Elina Sörensson, Sverige

I en container står tre EU-pallar radade på varandra även ett träbord står på golvet och i taket hänger lampsladdar.

Instruktion är en serie fotografier kopplade till mina skulpturala arbeten.

Jag har alltid fascinerats av instruktionsbilder. Det utsnitt som bilden är, framställer världen som om den vore begriplig och kontrollerbar. Ett händelseförlopp där inga störningar inträffar. Den kan vara en skön plats att vila i, men förutsägbar och tom.

I sökandet efter vad som är dragningskraften i dessa bilder kom mina egna instruktionsbilder till. Verket Instruktion är fattigt på pedagogisk precision till motsats vad regeln kräver. Bilderna är inte logiska, snarare utforskande av det emotionella. Där finns också en dramatik som ger visshet; utanför bilden är universum stort och oöverblickbart. För mig kom Instruktion att handla om något bortom det tyglade, mönsterpassade.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se