Klimat, jämlikhet och konflikter i världen
när konst väljs till OpenArt 2024

När konstjuryn, barnens jury och folkets jury får välja konst blir det klimat, jämlikhet och konflikter i världen som står i fokus inför 2024 års utställning. Nu presenteras de tre referensgrupper som deltagit i urvalsprocessen.

Fyra representanter från barnens jury står och tittar in i kameran.

Representanter från barnens jury 2023. Översta raden f.v. Caspian Andersson åk 4, Darya Mohammed åk 4. Nedersta raden f.v. Nayrus Hussein åk 4, Ebba Larsson, åk 2. Foto: OpenArt

Visst kommer det att finnas färgglada och lekfulla inslag i nästa års utställning men det är tre områden som slår igenom i årets urval av konstverk; klimat, jämlikhet och konflikter i världen. På konstutställningen samlas perspektiv och konstnärskap från hela världen och redan nu är OpenArts team i kontakt med 25 konstnärer med lokal, nationell och internationell anknytning bland annat från England, USA, Indien och Etiopien. Urvalet från konstnärers ansökningar har gjorts av konstjuryn, barnens jury och folkets jury.

Folkets jury

Inför OpenArt 2024 bestod folkets jury av sex personer i åldersspannet 18–73 år vilka är bosatta utspritt i Örebro län. Representanterna för Folkets jury är Håkan Ölmbro, Amila Vrana, Rikard Eriksson, Andreas Svensson, Louise Nordling och Olivia Leijonhufvud. Tillsammans har gruppen enskilt och gemensamt reflekterat kring ett antal konstverk som i slutändan kokades ner till en topp fem lista baserad på potentiell placering i det offentliga rummet, tillgänglighet, relation till samhällsfrågor och utformning.

Fem personer står och tittar på urvalet av konst som ligger på ett bord utanför bild.

Barnens jury

OpenArts tog sig även till Sörbyskolan för att höra vad årets andra- och fjärdeklasselever tyckte om idéerna inför utställningen nästa år. Tillsammans med bildlärare Mark Andersson har de utforskat ett mindre antal förslag, genom att själva skapa och diskutera. I barnens första möte med konstverken reflekterade de både kring form och funktion, något som ledde fram till viktiga och upplysande synpunkter på problem och lösningar. Efter att barnen utforskat konstverken ytterligare sammanställde de tillsammans en topp fem lista som sedan togs i beaktande i det fortsatta arbetet på OpenArt.

Tre pojkar i årskurs 2 sitter på ett bord. En räcker upp handen.

Konstjuryn

Anna S Petterson, Ulrika Flink och Tobias Barenthin Lindblad är årets medlemmar i konstjuryn. Anna S Petterson är konstnär som genom sin gedigna erfarenhet har en stor materialkännedom, kunskap kring konstruktion och erfarenhet av att ställa ut konstverk i det offentliga rummet. Även Tobias Barenthin Lindblad har det offentliga rummet som utgångspunkt i sitt arbete och har kompletterat konstjuryn med sin starka förankring i gatukonst och urban konst. Sist ut i trion är Ulrika Flink som är konstnärlig ledare på Konsthall C men har även erfarenhet av mer okonventionella utställningsformat, däribland Momentum 9 i Norge och Sveriges Konstföreningars nationella projekt Vävda Rum.

De olika jurygruppernas rekommendationer har lämnats över till OpenArts team vilket innebär att arbetet inför utställningen 2024 är i gång!

Kontaktpersoner

Presskontakt OpenArt

Martina Thorén

Martina.thoren@orebro.se

019-21 46 41

Producent OpenArt, projektledare för folkets jury och konstjury

Sofia Gustafsson

Sofia.gustafsson@orebro.se

019-21 46 40

Senast uppdaterad:

Publicerad: