Gå till innehåll

Natasja van deer Meer

På en stor tegelfasad hänger en väggmålning. Målningen täcks av ordet "ONE" skrivet i stora bokstäver på en svart bakgrund. Bokstäverna är täckta av små beige fyrkanter i olika nyanser som har en glittrande effekt. Bokstävernas yta påminner om pixlar. På gatan framför cyklar en man förbi.

Foto: Magnus Westerborn

Vi lever i en individualistisk tid. En del tycker att det är bra, individens frihet att själv forma sitt liv. Andra anser att det är en utveckling som marknaden eftersträvar i ett konsumistiskt perspektiv – det gör oss till enskilda konsumenter vilket ökar efterfrågan på produkter.

I ett historiskt perspektiv, 60 år tillbaka i tiden, var strömningarna i Västerlandet i alla fall det motsatta. Kollektivism var ledordet och att vi alla tillsammans kunde förändra samhället. Nu slåss alla för sig själva och ensamhet är en del av ett normaltillstånd i samtiden.

Natasja van der Meers vägginstallation ”One” som också faktiskt formar det ordet på Galleri Vågens långa tegelvägg, är ett vackert verk sammansatt av en väldig mängd paljetter. Verket lever genom att paljetterna kan röra på sig. Ordet sänder livligt ut sitt budskap i gaturummet om samtidens jag-fixering, men också att varje människa består av molekyler som tillsammans bygger våra kroppar, ja hela vår värld.

Delen formar helheter. Just det förhållandet skulle man kunna använda omvänt i en nygammal tolkning av hennes verk ”One”: individens frihet i det moderna samhället lever på en mycket komplex samordning av oss alla i det vi bidrar med – en kollektiv kraft till vars och ens välstånd.

Den väldiga installationen på väggen blir en visualisering av att den individuella friheten bygger på att vi alla är beroende av alla andra. Det är en bild av hur kollektivets styrka bär oss som individer och ger därför ett annat tänkvärt perspektiv på samtidens egoism: den skulle ju vara omöjlig utan alla andras bidrag.

Samtidens mantra ”lika – olika”, framhäver individualitet kontra grundläggande mänsklig gemenskap, vilket också speglas i ”One”.

Natasja van der Meer arbetar oftast med ett skulpturalt uttryck där även olika faktiska objekt ur vardagen kan ingå. Hon eftersträvar ofta en humoristisk avväpnande ton som hjälper oss att närma oss hennes verk. Hon arbetar även gärna i stor skala. Ett knep som flera konstnärer tillämpar i sina verk i årets OpenArt, en uppvriden skala som både överrumplar, överraskar och öppnar oss för innehållet.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se