Gå till innehåll

Lovisa Ringborg, 1979, Sverige

”Med tydlig symbolism gestaltar Lovisa Ringborg barnets gåtfulla och subjektiva värld. Genom subtila manipulationer skildrar hon en värld där fantasi och verklighet glider samman till en fungerande och begriplig helhet. En helhet genom vilken barnet möter omgivningens krav och normer och som utgör utgångspunkten för dess förståelse för omvärlden. Likt ett personligt och gåtfullt landskap blir den både ett medel och en tillflyktsort för att hantera livets svårigheter. Väsensskild från vuxenvärldens realism är det en värld full av förundran, svåråtkomlig och introvert, som alienerar barnet inför den vuxne liksom den skapar ett utanförskap till omgivningen i stort.”

- Mia Zeeck frilansande curator och skribent.

Skrivet för ”Ny nordisk fotografi” 2006, Hasselblad Center

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se