Gå till innehåll

Susanna Slöör, 1962, Sverige

På en husfasad hänger en vepa med en abstrakt målning av ett ansikte.

Jag intresserar mig för den skapande konflikten eller utbytet mellan bilden och ordet. Orden skulle kunna beskrivas som tankens behållare och därmed öppnas möjligheten att se ord som bild. Tanken ryms I rummet för medvetandet, vanligen placerad I ett annat bekant kärl, nämligen I huvudet. De oskiljaktiga banden mellan bild och ord visar sig genom språkets inneboende “döda” metaforer. Olika språk skapar sina bildmässiga samband. Engelskans jag “I” är också ett öga “eye”. På svenska siktar vi våra medmänniskors ansikten. Det kroppslösa ansiktet som svävar mot det transparenta glaset bildar tystnadens mellanrum I målningen. Ord som skapar “jaget” och “konsten” är I sig abstraktioner som nås via de bilder språket skapar. De är behållare för ett innehåll som inte fullt ut låter sig härbergas. Gränserna när de försöker fastställas förblir flytande.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se