Gå till innehåll

Cecilia Jansson, 1975, Sverige

Cecilia gör en personlig nyhetssammanfattning med tidningen Dagens Nyheter som utgångspunkt.

En kolteckning fungerar på samma sätt som minnet. Nya intryck syns tydligt, gamla bilder suddas ut. Med tiden bildas ett mönster, en bild där nya tolkningar kan göras. Alla tolkar information olika, på grund av tidigare erfarenheter/bilder. Tolkningen av en dagstidning är därför helt individuell, hur tydlig informationen än kan tyckas vara.

Cecilia arbetar på plats kontinuerligt under sommaren, ibland intensivt och ibland korta stunder, precis så som man följer nyheterna mer eller mindre under en längre period.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se