Gå till innehåll

Ilona Huss Walin, 1967, Sverige

Ur en uppbygg scen ur Shakespeares drama Hamlet intar tre levandes råttor scenen.

I videoverket Rat export Hamlet låter jag levande råttor ha rollerna i Shakespeares drama Hamlet. Skådespelet äger rum i en slottsinteriör som är byggd i råttornas skala. Råttorna är inte dresserade utan improviserar efter egna behov och som aktörer i den klassiska genren får de en ny dimension. Filmens form, där även ljudet spelar en viktig roll, är resultatet av min strävan att kombinera två olika världar: Som om Shakespeares drama försöker följa råttornas improvisationer.

Det finns många olika byggstenar i mina konstprojekt, visuella, praktiska och mer abstrakta. Jag har länge varit intresserad av att ingående studera förförståelse och hur en situation uppfattas. En annan sak som intresserar mig är att kombinera det talade eller skrivna ordet med speciella situationer. Språket får läggas till och anpassas till den situation som jag har skapat för att en helhet skall framträda.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se