Gå till innehåll

Henrik Jonsson

På ett torg står ett monumentalt konstverk. Det är format som ett U med bergväggar. I mitten av strukturen står tre träd (tuja). I öppningen av U:et är två pelare placerade, också dom ser ut att vara i sten. Mellan pelaren syns en man som är i rörelse, det är konstnären Henrik Jonsson.

Foto: Sofie Isaksson

”Dödens ö” är en ödesmättad gammal målning av Arnold Böcklin. Mörkret är ogenomträngligt i dungen av träd, känslan är spöklik och underjordens färjkarl anas. Böcklin målade motivet i fem versioner på 1880-talet, en köptes senare av Hitler och konstverket trycktes i miljonupplagor. På OpenArt ställer Jonsson oss inför en kolossal Dödens ö: Femton meter lång, nio meter hög, strandad på fast mark. Här har Dödens ö – med sin mörka nationalistiska idé – inte endast gått på grund, den har kört fast på land. När illusionen brast, framstår ön – och idén – som ett urspårat hemmabygge. Men i Sverige och i världen blåser ändå högerpopulistiska vindar.

Bilden visar konstverket Död Ö på längre avstånd. Fontänen Likkistan står framför och konstverket syns sticka upp över vilket påvisar hur hög den är.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se