Gå till innehåll

Ett träd är ett träd är ett träd är ett trä

Kristina Lindberg, 1981, Sverige

På ett träd vid Svartån sitter en rund avlång skulptur i olika trädslag fastspänd.

Till OpenArt har jag återskapat ett träd av virke från en mängd olika trädslag. I samband med byggandet av skulpturen gick mina tankar kring hur den skulle kunna komma att fungera materiellt, ontologiskt och ekonomisk i förhållande till sin omgivning. Vidare funderade jag också på hur jag kunde förhålla mig kritiskt till ett arbete som är så inriktat på produktion och distribution.

Ibland kommer jag på mig själv med att hysa en obstinat motvilja till att arbeta som en entreprenör och därmed indirekt stärka marknadssamhällets villkor. En destruktiv passivitet infinner sig som också blir ett ställningstagande. Samtidigt så finns där en okuvlig vilja att just arbeta och forma det gemensamma. Denna vilja sträcker sig långt över gammal Luthersk arbetsmoral, och struntar i huruvida det jag skapar tillgodoser en efterfrågan eller skapar mening och välstånd. Att återskapa ett träd av uppsågat virke blev ett sätt att förhandla dessa dualistiska tankegångar. Ett sätt att röra sig framåt och bakåt i tiden på samma gång, där det producerade objektet till slut (och ändå) hamnar i sitt utgångsläge eller i alla fall i ett slags spekulativt status quo.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se