Gå till innehåll

Melissa Henderson, 1977, Sverige/Storbritannien

Säg det högt! är ett monument för det öppna samhället, mångfalden av röster, för ordets och konstens kraft och betydelse för demokratin. 5 st uppförstoringar av pennor reser sig på torget utanför stadsbiblioteket i Örebro. Torget är ett arkitektoniskt mellanrum mellan byggnader och människor och de första formerna av demokrati hade torget som mötesplats. På otaliga torg i världen står monument över makten, kungar och krigsherrar. Istället för att representera makten är Säg det högt! pelare för det gemensamma. Kanske kan man påstå att hur rikt och fritt konst och kulturliv ett land har är en måttstock på hur välmående och civiliserat det är. På senare tid har det i Sverige riktats hot mot personer som uttryckt sig offentligt och då blir vi påminda om hur skör den demokratiska konstruktionen är. Det är genom fortsatt försvar av idealen om det öppna samhället som vi kan värna om demokratin. Det ska inte vara farligt att göra sin röst hörd, att undersöka vår komplexa värld, ifrågasätta etik och ideal, uttrycka det som gör oss lika och olika, så Säg det högt!

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se