Gå till innehåll

Idun Baltzersen, 1987, Norge

Ett barn med ljust hår och blå jacka har lyft sin hand mot två stora teckningar på en vägg. Den ena teckningen är rosa/lila och föreställer en kvinna bakifrån i helkroppsfigur som vänder bort huvudet mot höger.  Den andra teckningen är blåaktig och föreställer en annan kvinna bakifrån i helkroppsfigur.

Foto: Magnus Westerborn

Under träd, på en gräsmatta är en struktur placerad. Strukturen har svarta väggar och är cirkulär.

Foto: Magnus Westerborn

Övergången mellan att vara flicka och ung kvinna är en utsatt gränszon. I den manliga blickens närvaro förvandlas barnet till ett objekt i en patriarkal värld. Tonåren är en tid av identitetssökande och hudlöshet. Under senare år har flera konstnärer närmat sig tonårsflickan som företeelse i samtiden för att synliggöra, stärka och bekräfta dem i deras identitetssökande.

Idun Baltzersen bygger starkt expressiva bildvärldar av bortvända, för att inte säga inåtvända, flickgestalter med ryggtavlorna mot betraktaren. Här i Slottsparken har du möjlighet att bokstavligt kika in i deras värld.

Idun Baltzersen arbetar med träsnitt i mycket stora format som hon trycker på papper eller textil. Hon klipper sedan sönder grundtrycken och sammanfogar dem i nya kompositioner.

Det är just flickgestalten som återkommer gång på gång med några andra motivvariationer invävda. Vad avslöjas i hennes kroppshållning?

Oavsett hur de är klädda är hästsvansen en återkommande symbol. Frisyren som en tydlig signal av ett barn på väg in i en sfär där hästsvansen får en tvetydig betydelse av vuxenhet men med en rest av hästflickans mer oskuldsfulla värld.

Träsnittet är tillsammans med kopparsticket de allra äldsta grafiska teknikerna. Medan det senare kan bära stor detaljrikedom, har träsnittet burit starkare och tydligare känslouttryck.

Idun Baltzersen arbetar med mycket stora träsnitt. Så stora stockar, som bildmastern kallas, att hon ibland inte riktigt har överblick utan tvingas krypa över de framväxande kompositionerna! När hon sammanfogar delar av olika träsnitt i bärande collage växer monumentala bildytor fram.

Träsnittets energiska linje och svärtan i trycken ger en livfull bildyta som förstärks i mötet mellan delarna. En berättelse växer fram om en passage i livet där flickrummets rosa skimmer byts mot ett både osäkert men - med rätt bemötande - löftesrikt tillstånd av tillblivelse.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se