Gå till innehåll

Olou / Togo, 1970, Ghana

I ett av Örebros grönområden står tre olika kiosker utplacerade. Ena är gulmålad med en grön skylt högst upp som innehåller texten "Who Knows" och längst ner på kiosken står det "Tomorrow?". Kiosken mittemot är byggd i samma modell men med röd färg och på skylten högst upp står det "NO HURRY" samt längst ner "IN LIFE". Kiosken längst bort är ner stängd och väggarna är fyllda med graffitti i rosa och vita färger.
På en gräsmatta står en vit sliten bod med igen plankade fönster i blått. Boden har en gul skylt på ena sidan där det står ADINKRA
På en gräsmatta står två bodar till vänster står en vit sliten bod med igen plankade fönster i blått. Boden har en gul skylt på ena sidan där det står ADINKRA. Längre bort till höger syns baksidan av en bod som är målad hälften blå och hälften gul och texten Openmind... i röd text.

Aldo Rossi menade att arkitektur och städer är kollektiva skapelser som människan uppfört sedan historiens början. Han kallade dem ”Livets behållare”. Stadslandskapet förtjänar vår konstnärliga uppmärksamhet eftersom det är här människor lever och kanske ännu mer för att allmän konst och arkitektur är kraftfulla sätt att kommentera urbana miljöfrågor.

Kiosk Village är ett mellanting av en installation och arkitektur. Det är ett hem åt en slags mikroindustri. I Accra, Ghana kantar de vägen, byggda av återvunnet bråte och fungerar som handelsbodar som säljer allt från himmel till jord. Även om de tekniskt sett är illegala så är de en vital del av Ghanas kultur och liv, som en symbol för överlevnad i staden.

Verket är en undersökning av gränserna mellan privat och publikt liv och sociogeografiska klyftor. Kioskerna är målade i gälla färger, ordspråk och graffiti, typiskt för Ghana där kioskerna också spelar en viktig roll som kommunikationsmedel både för kommersiella och politiska syften.

Tagers: Maktone, Dysfori och YSL

Musik: Peter Lindström, Distant Treelines

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se