Gå till innehåll

Anders Sunna, 1985, Sverige

Ett collage av samiska motiv 

Foto: Magnus Westerborn

En katapult och en kåta syns i förgrunden, i bakgrunden syns Örebro slott

Foto: Magnus Westerborn

Den samiska erfarenheten som ett utropstecken utanför slottets murar i Örebro…? Varje gång Anders Sunna gör ett konstnärligt statement blir det en berättelse som sprakar av energi och uppror: Konst som politik.

2017 ställde en grupp samiska konstnärer ut på Documenta i tyska Kassel och sedan dess har konst från Sápmi gång på gång synts på den svenska konstscenen.

Anders Sunna är uppvuxen i Kieksiäisvaara. Vid mitten av 80-talet tvingades hans familj genom en polisiär insats att flytta sina renar från familjens ursprungliga område, samtidigt som deras renmärken förbjöds. Man får anta att den konflikt som hans familj haft sedan 1971 med länsstyrelsens rennäringsdelegation och som ännu fortsätter, fästs djupt i hans unga sinne - ett centralt traderat trauma inom familjen. Det är även själva fästpunkten för den konst han kommit att utveckla.

En katapult och en kåta (lávvun) skvallrar om att här pågår en belägring av en av maktens boningar i cent-
rala staden. Redan på Magnus Erikssons tid var den en försvarsanläggning där överheten skyddade sig mot folkets ilska. Anders Sunna som gjort sig känd för sina väggmålningar med en gestik av tjocka färglager, graffiti, collageteknik, och mediala händelseurklipp formade till en visuellt stark uttrycksväv, gör här även en skulptural installation. Den talar i grunden om förtrycket mot samer, om tvångsförflyttningar, industriell stordrift och rasifieringen som, i ett historiskt perspektiv, tagit sig olika uttryck. Över tid har det på ett systematiskt sätt handlat om biologisk kvasivetenskap, marginalisering i den svenska kulturhistorien och nedsättande arketypier i kulturella yttringar.

Anders Sunnas konst är både privat och övergripande i sin kritik av samernas situation. Han använder sin konst som politisk agitation för sin eller snarare familjens sak och kamp men som är allas och tidlös. Det är en bildvärld som gestaltar ett helt folks erfarenheter av övermakt.

Utanför slottet ställer han sig själv frågan genom sin skulpturala installation: Om samerna skulle angripa eller försvara sig på den tiden det här var en maktens borg, hur skulle det ha sett ut idag?

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se