Gå till innehåll
  • Start
  • / Pedagogisk verksamhet

Med barn och ungas konstupplevelse i fokus.

Bild på ryggar av barn som är på guidad visning med pedagog. Flera räcker upp handen.

Barn på guidning vid konstverket Stalagmites av Marisa Merlin, OpenArt 2017.

OpenArt ger barn och unga en inspirerande och fördjupande upplevelse av årets utställning. Tillsammans med oss får barn och unga uppleva konsten med flera sinnen, höra mer om konstnärerna och konstverken, samtala om konsten och inspireras till eget skapande. Vår målsättning är att uppmuntra och utveckla barn och ungas kreativitet och delaktighet.

Den pedagogiska verksamhet erbjuder i år skaparverkstad för alla åldrar. Konstpedagoger håller i konstvisningar för familjer, förskolor, skolor och fritids. Lärarhandledningar finns tillgängliga med ett urval konstverk för pedagoger som vill gå på egen hand med sina elever. OpenArts pedagogiska verksamhet är ett samarbete med Örebro konsthall.

Engagemang under utställningen 2022

I den pedagogiska verksamheten erbjöd vi under utställningen 2022 skaparverkstad på Järntorget där 2 798 barn och 3 154 vuxna gjorde ett besök under perioden 18 juni−14 augusti. Workshopen Konststaden inne på Vågen Gallerian besöktes av 2 914 barn och 5 876 vuxna. Upptäckarkitet med lilla konstslingan lånades ut 250 gånger. Åtta konstnärsledda workshops hölls under sammanlagt 19 dagar. 23 familjevisningar anordnades med 167 besökare. Pedagogiska visningar erbjöds med eller utan skapande vilket resulterade i 133 genomförda visningar för 2 764 barn. OpenArts framtagna lärarhandledning, som erbjöd stöd för pedagoger att själva gå med en grupp elever i utställningen, har laddats ner 253 gånger från openart.se. Minst 9 988 barn och unga har aktiverats genom programverksamheten och dess pedagogiska inslag.

Till OpenArt 2022 finns fyra olika tematiska lärarhandledningar. Handledningarna berör de tematiska utgångspunkterna: Gatukonst & offentliga rummet, Klimat & miljö, Delaktighet & identitet och Existentiella frågor. Ungefär tio konstverk per tema finns med från utställningen. De lyfts fram med information om konstnären och konstverket samt ett par utgångspunkter för samtal och fördjupning med förslag på utforskande och skapande ingångar.

Ladda ner lärarhandledningarna här: Lärarhandledning_OpenArt.pdf Pdf, 3.3 MB.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se