Gå till innehåll

Fikret Atay, 1976, Turkiet

En bild ifrån videoverket The Flood. Bilden består av ett landskap där marken är grön och i mitten ser man människor sittandes i en gummibåt.

Foto: Fikret Atay

Fikret Atays videoverk The Flood visades på Örebro konsthall under utställningen ”Fragments of the future”, som han också var kurator för. Atay är framförallt videokonstnär och har en universitetsexamen från Dicle universitetet i Turkiet.

Född och uppvuxen i staden Batman nära den irakiska gränsen har han som många andra upplevt motsättningen mellan östliga och västliga kulturer, mellan medborgare och militär närvaro, tradition och uppbrott, mellan att bli kvar i sin egen kultur eller migrera undan förtryck till en annan främmande.

Det präglar hans konst som ofta kännetecknas av motsatser mellan en marginaliserad kultur och en överflyglande auktoritär statsmakt. Det är dock sällan i tydliga konfrontationer som han visar så att säga sårkanten i det vardagliga, utan i den tysta protesten mot det som är den offentliga sanningens tystnadskultur mot exempelvis minoriteter.

Hans arbetssätt är filmiskt och ofta berättande. Han knyter gärna an till filmhistoriska referenser, eller parafraserar dem.

Migrationstemat finns ofta närvarande i hans verk och även här på Konsthallen i ”The Flood”, som starkt knyter an till den migrationsvåg som sköljde över Västeuropa för några år sedan nu. De många farliga resorna över Medelhavet går igen i det här verkets iscensättning. Verket slutar dessutom med en öppen fråga om såväl hur många som faktiskt aldrig kom iväg och hur en tid av fake news osäkrar all läsning av ”sann” sanning i såväl traditionella medier, som på nätet i olika flöden med dold agenda och oklara källor. (...)

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se