Gå till innehåll

Barbara Licha

På en bro över Svartån står det ställningar med 16 stycken mindre fyrkantiga boxar. Man kan se igenom boxarna och i varje syns en människosilhuett i rörelse.

Människor som tycks vara i rörelse bildar silhuetter i skyn. Några sträcker sig för att få kontakt med andra. Någon värjer sig, för att värna sin integritet. Lichas konstverk ”Social Distance” blir en illustration av våra liv under pandemins märkliga år, då vi tvingades ändra vanor, fysiskt sett begränsa umgänget och finna nya former för socialt samspel.

”Social Distance” består av flera olika skulpturer, var och en i en sfär av skiraste ståltråd. Vi kan reflektera över varje enskilt uttryck. Tillsammans speglar de spänningen mellan individens behov av att få vara sig själv och människans längtan att vara del i gemenskap och samspel med andra. Den existentiella frågan är allmängiltig.

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se