Gå till innehåll

Linus Riepler, 1984, Österrike

I ett stort rum står en installation bestående av några uppställda mindre väggar. På väggarna finns olika objekt uppsatta, däribland flera större tavlor, hyllor, husskulpturer och en lyktstolpe. Tavlorna föreställer olika skogsmotiv samt har stark ljusgrön färg.

Foto: Magnus Westerborn

Vår upplevelse av platser vi varit på förändras över tid. I en mening förbleknar de, men i en annan förmeras de. Andra upplevelser, andra händelser, andra känslor, förändrad livsinställning och personliga omprövningar, bygger en ny inre plats av det där fantastiska besöket. Det kan vara på en omtalad plats, eller den helt okända som en gång öppnade sig för känslor vi aldrig riktigt trodde vi kunde ha. Platsens ande, genius loci, är intimt förknippad med en mycket stark inre upplevelse av närvaro.

Linus Riepler arbetar så som konstnär – återskapar eller simulerar upplevelser av platser som kan vara faktiska berättelser, eller helt fiktiva, och som kan växa ur ett enda föremål som triggar honom. Han extrapolerar platserna i en egensinnig gestaltning. Det sker i form av rumsliga installationer där betraktarens möjligheter till interaktivitet i verken ökat i takt med nya digitala tekniker.

Hans konstverk är en sorts scenografier, kulisser, eller i de mindre formaten än de vi kan gå in i, byggda som dioramor, tittskåp, som vi tillåts kika in i och fantisera kring. Metoden blir ibland till direkta undersökningar som det här verket på årets OpenArt.

Linus Riepler, som har rötter i Österrike, tog reda på att det finns 25 gator i hans hemland som är döpta efter svenska förebilder. Han har besökt dem alla och ”känt av platsernas ande” som han sedan förmedlar i teckningar, målningar, video- och ljudupptagningar.

Vi som besökare kan gå in i hans lilla omgärdade gestaltning. Här öppnar sig en ny sorts värld där de 25 gatornas karaktärer bygger en ny liten berättelse. Det blir ett allkonstverk, ett slags mini-Österrike med en stark svensk anknytning. I globaliseringens tid är vi alla hemmavid var än vi befinner oss…

På plats finns möjligheten att inte bara ta in det analoga verket, utan via mobilen få se såväl live- som ljudupptagningar av dessa platser. I en tid när VR-glasögon kan ge oss resor vart som helst i den verkliga världen eller i helt påhittade världar, bjuder han oss en variant där vi med våra sinnen gör en sort kombination som gör upplevelsen fysiskt verkligare.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se