Gå till innehåll

Maria Wolfram, 1961, Finland

En kvinna går emellan tre stora pelare som är kvadratformade och varje sida består av en oljemålning som föreställer en person. Alla porträtten består av olika personer med olika åldrar, etniciteter och former.

Min konst behandlar frågor i förhållande till identitet, den svages möjlighet att ta plats och våra försök att överföra värderingar från generation till generation. Min installation i Örebro består av 16 lika stora oljemålningar. Dessa målningar byggs upp till fyra tornliknande konstruktioner, som placeras ut i förhållande till arkitekturen, rummet och till varandra. Mångfald och utanförskap utgör centrala teman i mina arbeten. Jag reflekterar över begreppet normalitet och ställer frågor som: Vem är udda eller annorlunda? Hur är man när man anses vara normal och accepterad? Liknande frågeställningar formar vår uppfattning om humanitet och vår respekt för mångfald. I dagens samhällsklimat förefaller det i allt högre grad viktigt att passa in i färdiga modeller för utseende och beteende, något jag finner både fascinerande och skrämmande. I både målningar och installationer närmar jag mig dessa teman genom ett narrativt begrepp och ur ett kvinnoperspektiv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se