Gå till innehåll

Maria Wolfram, 1961, Finland

Min konst behandlar frågor i förhållande till identitet, den svages möjlighet att ta plats och våra försök att överföra värderingar från generation till generation. Min installation i Örebro består av 16 lika stora oljemålningar. Dessa målningar byggs upp till fyra tornliknande konstruktioner, som placeras ut i förhållande till arkitekturen, rummet och till varandra. Mångfald och utanförskap utgör centrala teman i mina arbeten. Jag reflekterar över begreppet normalitet och ställer frågor som: Vem är udda eller annorlunda? Hur är man när man anses vara normal och accepterad? Liknande frågeställningar formar vår uppfattning om humanitet och vår respekt för mångfald. I dagens samhällsklimat förefaller det i allt högre grad viktigt att passa in i färdiga modeller för utseende och beteende, något jag finner både fascinerande och skrämmande. I både målningar och installationer närmar jag mig dessa teman genom ett narrativt begrepp och ur ett kvinnoperspektiv.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se