Gå till innehåll

Laura Moore

I ett parkområde sticker tre trästockar upp, högst upp på stockarna sitter metallföremål som gestaltar ett USB-minne som man sätter in i datorn.

Foto: Sofie Isaksson

Trädstammar reser sig som i en skogsdunge. Stammens blick visar sig komma ur USB-minnets par av fyrkantiga hål. Moores konstverk ”Memory Bathing” inbjuder till skogsbad – kontemplation och reflektion – i ett gränsöverskridande land mellan natur och teknik. USB-minnet lagrar människans dokument, bilder, erfarenheter ur datorer. Inne i trädet lagras, år för år, minnen av naturens skiftningar och människans inverkan på miljön. Konstnärens USB-träd iakttar och kodar landskapet – ger oss bilden av världen som en dator där allt är uppkopplat. Moore vill väcka våra egna minnen från träd – och tankar om hur naturen tas i anspråk. Själv ser hon behovet av människans samexistens med naturen.

Vid kanten av Svartån, i vattnet, på stenläggningen och i rabatterna är trästockar med ett USB minne högst upp utplacerade lodrätt. En kvinna sitter på en parkbänk framför vattnet.

Foto: Sofie Isaksson

I förgrunden syns en närbild på en av stockarnas topp, där metallföremålet som ska gestalta ett USB-minne sitter, i bakgrunden syns de övriga stockarna i installationen.

Foto: Sofie Isaksson

I ett parkområde sticker två trästockar upp, högst upp på stockarna sitter metallföremål som gestaltar ett USB-minne som man sätter in i datorn.

Foto: Sofie Isaksson

Bilden är tagen uppifrån, längst fram i bild syns en stock som kastar en skugga över en plattbeläggning, i bakgrunden syns en stock som ligger på stenbeläggningen.

Foto: Sofie Isaksson

Information om konstverket på teckenspråk

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se