Gå till innehåll

Kirsten Astrup, 1983, Danmark

En skärmdump från ett videokonstverk. I ett rum med blåa väggar sitter en kvinna på en stol, hennes blick är riktad ner i golvet. Hon är uppklädd i klänning och klackskor, rött läppstift och lockat hår.

© Kirsten Astrup

Kabarén igenkänner de flesta av oss som en rätt uppsluppen historia av musik, teater, kostymfest, dans och elaka texter. Det är en musik/konstform som fortfarande är mycket livaktig. Men vad har kabarén egentligen med bildkonst att göra? Ganska mycket faktiskt. Under de senaste tre decennierna har bildkonsten ingått allianser med en rad andra konstformer: musik, film, video, dans, digitala medier, sociala medier, tv. Listan är lång och en av orsakerna är att samtidskonsten inte gör anspråk på att bara vara en sak, snarare är den allas. Konst blir det av företeelser som någon aktör med maktanspråk i konstvärlden utser att vara det. Det är det paradigm som råder idag.

Kirsten Astrup ger oss ett övertygande svar med sitt verk ”Urolige hjerte”. Det är ett konstverk, som är en film, som är en kabaré.

Kabaréns vassaste uttryck växte fram i Tyskland och särskilt Berlin under 1920- och 30-talen och de motsättningar i samhället som födde nazismen. Vi är säkert många som just tänker på filmen ”Kabaré” när vi tänker på kabaré.

Kirsten Astrup är en uttalat politisk konstnär som gärna gisslar samtidsfenomen som globalisering och nyliberalismens stenhårda samhälle. Hon är utbildad på konstakademin i Köpenhamn och har gått en gedigen filmutbildning. Hennes verk är därför mer komplexa än videokonstens mer vanligt förekommande linjära visualiseringar av en konstnärlig idé. Hon bygger hela sammanhållna berättelser med musikinslag, genomarbetad scenografi och kostymer, kortsagt en kabaré med starkt filmiska kvaliteter.

Hon skapar intelligenta verk med den sceniska kabaréns tvära kast mellan musikaliskt glam, teater och en gestaltning som ständigt bryter sönder sin egen realism för något som ofta hamnar i det surrealistiska. En vass samhällskritik bärs övertygande av kabaréns dynamiska händelseschema.

Hon utmanar säkert den allmänna smaken både vad gäller vad som är/bör vara konst och vad som är filmiskt berättande. De flesta övertygas dock av den konstnärliga kvalitet som genomsyrar hennes verk.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se