Gå till innehåll

Cecilia Parsberg, 1963, Sverige

Erik Pauser, 1957, Sverige

David Martinez Escobar, 1983, Mexico

Haval Murad, 1983, Iran

En snedställd kub med en video på ena sidan är placerad i stadsmiljö

Foto: Magnus Westerborn

En allmän föreställning är att konsten i första hand har en förskönande uppgift. Konsten kan ge skönhetsupplevelser och har gjort i alla tider men det är knappast det primära. Viktigare är samtalet med oss alla i ett samhälle. Det är så aspekter på verklighet sipprar in och på sikt förändrar saker.

Under 60- och 70-talen fanns en stark politisk strömning som på ett vänsterprogrammatiskt sätt ville styra vad konsten skulle förmedla. Erfarenheten visar att detta tvingande element är dömt att misslyckas oavsett om det dikteras av en auktoritär regim eller av den så kallade allmänna smaken.

Betydligt duktigare har den eftermoderna konsten varit på att bli just politisk genom att agera som utforskare av samhälleliga förhållanden. Cecilia Parsberg och Erik Pausers videoskulptur ”En plats i Europa” är ett framgångsrikt exempel på konst som når långt in i våra egna verklighetsbilder. Den ger motbilder som bärs av en undersökning av faktiska förhållanden men gestaltad och representerad.

Privata ”panic rooms” i bostaden och fascinationen för zombien som apokalyptisk gestalt, är sociala svallvågor från en allt ojämlikare värld. Klyftorna har ökat dramatiskt senaste decenniet och vi befinner oss i en tid där nya hot mot mänskligheten tornar upp sig.

Cecilia Parsberg är konstnär men har även forskat och blivit uppmärksammad för sin vetenskapliga studie ”Hur blir du en framgångsrik tiggare” (2016).

Deras bidrag till årets OpenArt handlar om ett idag allmänt fenomen i alla välfärdssamhällen: hemlösheten. Utslagningen och marginaliseringen av människor är en del av marknadsliberalismens sprängkrafter för att vinna ny mark och makt. Det är mycket igenkännligt men lika upprörande hur utsatt en rotlös och hemlös människa är. Och att vi låter det ske med små eller stora skygglappar kring vår egen livsbubbla.

Videoskulpturen är omgiven av ett formgivet arkitektoniskt objekt i stadsrummet (skapat av arkitekterna David Martinez Escobar och Haval Murad). På loop visas den film om hemlöshet i Europa som är resultatet av Parsberg/Pausers undersökning. Objekt och innehåll särskiljer och tydliggör på en och samma gång. Ett konstverk som är svårt att missa i den urbana miljöns kakofoni av information och signaler till oss.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se