Gå till innehåll

Jeppe Hein, 1974, Danmark

Tre personer sitter på en bänk vars sits är lutad vilket gör det svårt att sitta på den. 

Foto: Magnus Westerborn

En bänk, är en bänk, är en bänk…?
Självklart säger du, men om du nu står framför en av Jeppe Heins modifierade bänkar på årets OpenArt, är du i så fall inte den förste som känner både häpnad och ett eller annat frågetecken hopa sig.

Vi känner alla till park- eller trädgårdsbänken: en möbel till vila för den trötte, en plats för eftertanke för den filosofiskt lagde. Man hittar bänkarna företrädesvis i en parkmiljö. Vanligtvis är den formgiven som en anpassning till människokroppen. Den skall vara skön att sitta på. I alla fall var det ursprungsidén.

Men samhället förändras och idag finns bänkar i offentliga miljöer vars sittyta sluttar så att ”oönskade element”, till exempel utslagna och hemlösa, inte skall kunna bli där särskilt länge. Det är bara så mycket ”grundtanken bänk” att den stressade konsumenten på väg mellan butikerna skall kunna vila där några sekunder innan benkrampen sätter in…

Det är en bild av ett samhälle som gör åtskillnad på människor. Nyligen har några designstudenter här i Sverige formgivit en parkbänk just för hemlösa. Den är generös och tänkt som välkomnande för en trött och sliten kropp.

Hur kommer Jeppe Heins dysfunktionella bänkar in i den här situationen?

Han har gjort bänken till något annat än den en gång formgavs för. Den duger ju inte att använda på vanligt sätt. Snarare är de olika varianterna vi kan se på OpenArt en utmaning. Frågan reser sig: hur skall vi nyttja dem?

En av konstens viktigaste funktioner är att utmana vårt vaneseende, att få oss att se företeelser ur ett annat perspektiv. Jeppe Heins ombyggda bänkar uppmanar oss till många irrande strövtåg i tillgänglighetens och funktionens värld. Bänken som inte går att sitta på öppnar för tankeutbyte med andra människor, eller bli en utmaning att utöva en fysisk aktivitet, träning, eller helt enkelt hitta ett sätt att faktiskt vila på den trots att dess grundfunktion satts ur spel.

Och framförallt är vi säkert många som börjar tänka kring bänken som en social yta som borde vara en fredad plats i samhället.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se