Gå till innehåll

Anni Laakso, 1961, Finland

Utgångspunkten för mitt arbete är metoder för social kontroll och marginalisering, exempelvis olika sätt att kontrollera rummet och kroppen. I dagens samhälle mutar de starka marknadskrafterna in både privata och allmänna platser och de rum som är allas försvinner om de inte är produktiva.

Genom arkitektur och stadsplanering ökar kontrollen. Kreativitet och samvaro sållas bort i strävan efter kapital och privat ägande. Att vara improduktiv på offentliga platser ses som icke önskvärt och de improduktiva kan exkluderas, deras sociala rättigheter tas ifrån dem.

Tableau består av fem delar som representerar en helhet. Figurerna har ändrat form genom våldsamma handlingar.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se