Gå till innehåll

Amanda Karlsson, 1989, Sverige

I ett stort rum är väggarna helt täckta av en teckningar. Teckningarna är enkla i olika stil och noggrannhet och föreställer ansikten eller är helt abstrakta.

Brothers in arms eller vapenbröder är ett uttryck som uppkommit bland soldater stridandes på samma sida under ett krig. Ett uttryck som oftast uttrycker solidaritet, kamratskap och en känsla av broderskap, trots bristen av blodsband. Jag har valt att ta detta uttryck bokstavligt. Motiven på målningarna är porträtt av tre bröder i min absoluta närhet. Två av dessa är tvillingar, den tredje är den äldsta sonen. Dessa bröder delar en uppväxt, ett hav av minnen. Uppväxten som syskon innebär ofta att man upplever samma saker men man är fortfarande individer, individer med olika perceptioner av samma händelser.

En bortvänd blick kan betyda rädsla men kan även betyda vördnad, en ryggtavla kan betyda frånvaro men även beskydd. Ett gömt vapen kan betyda trygghet men även betyda hot. Brothers in arms handlar om minnen, barndom och förhållningssätt till dessa. I denna installation är det upp till betraktaren att ta platsen som det fjärde syskonet. Hur förhåller du dig till dina minnen?

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se