Gå till innehåll

Pilar Villela, 1972, Mexico

Pilar Villelas verk utforskar det som uppfattas som verkligt och det som är imaginärt enligt specifika ramverk av berättelser. Villela bygger öppna berättelser från olika uppsättningar bilder, objekt, kontexter och situationer med hopp om att skapa olika upplevelser av tid, rymd och sociala relationer baserat på vad som tas för givet och vad som inte tas för givet i berättelserna.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Hade du nytta av innehållet på den här sidan?

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8-16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10-16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se