Gå till innehåll

Lina Sundin, 1976, Sverige

Jens Erlandsson, 1988, Sverige

Mot en blå himmel med vita moln syns en hög metallskulptur. Skulpturen består av en rostig metallstolpe med många fastsatta parabolformade plattor som pekar i olika riktningar. Plattorna är olika stora och är målade i olika färger.

Foto: Sofie Isaksson

Vartåt blåser medievinden idag då? Hantverk, konstnärligt uttryck, skulptural verkan och samtidskritik … Lina Sundin och Jens Erlandssons ”Mediaflöjel” gestaltar ett samtidsfenomen som är under stark förändring. Digital teknik gör det globala nyhetsflödet ögonblickligt och helt immateriellt. Det man kallar gammelmedia var en pappersprasslande fysisk hantering fram till läsaren. Idag konsumerar vi flest nyheter via datorer, läsplattor, mobiltelefoner, hemsidor och tv-skärmar.

”Medieflöjel” är ett fysiskt objekt där hantverksskicklighet med järn blir en tydlig manifestation av dagens nyhetsflöde, dess snabba distribution och lika snabba likriktning. Klickmonster och filterbubblor komplicerar dessutom åt vilket håll vi lyssnar, vem vi lyssnar på. ”Mediaflöjel” är gjord så att den kan ändra skepnad för att spegla den nyckfulla likriktning som ytterst hotar demokratin.

Text: Stefan Nilson

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se