Gå till innehåll

Erik Berggren, 1976, Sverige

På en husfasad hänger en stor vit vepa med en ritning av en actionman på den.

Jag arbetar med att undersöka skapandet av manliga roller och de normer som omgärdar dem. Vad innebär det att vara man idag? Hur påverkar våra sociala strukturer samhället? Jag vill synliggöra och ifrågasätta den manliga normen genom att belysa den.

Barn förväntas bete sig enligt särskilda mönster beroende på om de föds som flicka eller pojke. Mer eller mindre omedvetet så uppmuntrar vuxna till könsstereotypa lekar. De figurer som barnen ges att identifiera sig med är med och formar identiteten. Tuschlaveringen Actionman är en lek med kontraster och känslor. Jag arbetar med att vrida på perspektivet och i mina teckningar ta upp frågor som rör manlig identitet, fåfänga, ensamhet, våld och längtan. Teckningen är utförd med tuschlavering, en tidskrävande teknik där man sakta bygger upp bilden lager på lager.

Senast uppdaterad:

Publicerad:

Kontakta OpenArt

Kontakta Örebro kommuns servicecenter

Telefon: 019-21 10 00 

Öppettider: Vardagar kl. 8–16.30

Besöksadress: Näbbtorgsgatan 10

Öppettider: Vardagar kl. 10–16

E-post till servicecenter

 servicecenter@orebro.se