Bidra med föremål till ett konstverk

Under invigningen av OpenArt den 15 juni invigs också en stor installation av konstnären Valeria Montti Colque i samarbete med Statens konstråd. Nu kan du som örebroare bli delaktig i skapandet av konstverket.

Foto: José Figueroa

Konstverket kommer att likna ett färgrikt berg och bestå av olika material och föremål som lämnas in till OpenArt. Till konstverket kan du bidra med föremål som symboliserar något betydelsefullt för dig: ett fotografi, ett föremål eller en berättelse. Dina och andras minnen och historier kommer att vävas samman som en del av berget.

Under invigningen av OpenArt den 15 juni kommer du även få möjlighet att bygga ihop berget och föremålen tillsammans med konstnären.

Inlämningsplats

OpenArt, Stångjärnsgatan 6, 703 83 Örebro

Tid för inlämning

Vardagar mellan 4 mars–24 maj mellan kl. 9–16

Föremålen bör vara hanterbara i storlek. Om du vill bidra med ett föremål eller fotografi men inte vill lämna originalet, hjälper vi dig att skanna in fotografiet/ta en bild av föremålet.

Kontakt

Sofia Gustafsson, producent på OpenArt, 019-21 46 40, openart@orebro.se

Senast uppdaterad:

Publicerad: